Vergoedingen

Hieronder zie je de vergoedingen in 2021 per zorgverzekeraar.

*Het overzicht is bedoeld als indicatie, er kunnen geen rechten aan ontleent worden. Bij twijfel altijd de polisvoorwaarden c.q. website van de verzekeraar raadplegen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten c.q. onjuistheden

Avitea
Naam verzekering
Plus
Extra
Top
Vip

Vergoeding (Per jaar)
€ 300 (max € 50 per behandeling)
€ 350 (max € 50 per dag
€ 400 (max € 50 per behandeling)
€ 600 (max € 50 per dag)

Avitea
Naam verzekering
Plus
Extra
Top
Vip

Vergoeding (Per jaar)
€ 300 (max € 50 per behandeling)
€ 350 (max € 50 per dag
€ 400 (max € 50 per behandeling)
€ 600 (max € 50 per dag)

Avitea
Naam verzekering
Plus
Extra
Top
Vip

Vergoeding (Per jaar)
€ 300 (max € 50 per behandeling)
€ 350 (max € 50 per dag
€ 400 (max € 50 per behandeling)
€ 600 (max € 50 per dag)

Avitea
Naam verzekering
Plus
Extra
Top
Vip

Vergoeding (Per jaar)
€ 300 (max € 50 per behandeling)
€ 350 (max € 50 per dag
€ 400 (max € 50 per behandeling)
€ 600 (max € 50 per dag)

Avitea
Naam verzekering
Plus
Extra
Top
Vip

Vergoeding (Per jaar)
€ 300 (max € 50 per behandeling)
€ 350 (max € 50 per dag
€ 400 (max € 50 per behandeling)
€ 600 (max € 50 per dag)